Da Hugo Vandet som 61-årig for 25 år siden stillede op til valg til Ældrerådet på Frederiksberg, var det begyndelsen på en helt enestående karriere i ældrerådsarbejde.

I et kvart århundrede år har Hugo Vandet været medlem af ældrerådet. Hermed er det lykkedes ham at blive genvalgt hele seks gange. En præstation som ingen andre har gjort efter.

Lysten til at kæmpe for de svageste ældre, er ikke blevet mindre efter 25 år i Ældrerådet, fortæller Hugo Vandet.
Lysten til at kæmpe for de svageste ældre, er ikke blevet mindre efter 25 år i Ældrerådet, fortæller Hugo Vandet.

Han kalder det en glæde at have været medlem af Ældrerådet i så mange år, at han kan se at flere af de ting, ældrerådet gennem årene er kommet med, er blevet til noget.

– Folk spørger nogle gange, hvad jeg får ud af at være medlem af ælderådet. Jeg siger altid, hvis du bliver siddende lang tid nok, vil du finde ud af, at det, du talte om engang, er blevet en realitet. Du skal ikke regne med, at når du kommer med et projekt, står det klart kort tid efter. Men når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at meget af det, vi er kommet med, er blevet registeret af kommunen og siden blevet til noget, fortæller Hugo Vandet.

Kæmpede i starten for at blive hørt
Sådan var det ikke i de første år. Da det første Ældreråd blev valgt på Frederiksberg, måtte rådet kæmpe for at blive hørt. Og måske meget symptomatisk var rådet henvist til at holde sine møder i nedslidte lokaler langt fra rådhuset.

– I starten var det nyt for kommunalpolitikere og forvaltning at skulle høre ældrerådet, ligesom vi som nyvalgte ikke havde nogen erfaring i ældrerådsarbejde. Vi skulle derfor kæmpe os til indflydelse. Vi deltog i alt, hvad der var af kurser og konferencer. Vi rejste land og rige tyndt for at indhente viden – blandt andet for at få viden om, hvordan man gjorde tingene på plejehjem. Den viden brugte vi til at gøre os gældende, når vi sad i møde med kommunalbestyrelsen og forvaltningen, beretter Hugo Vandet.

Efterhånden fik Ældrerådet arbejdet sig til mere indflydelse. De nedslidte lokaler blev skiftet ud med et kontor på rådhuset, og det blev også interessant for borgmesteren at møde Ældrerådet.

– Indflydelsen er gradvist vokset i de 25 år, jeg har været medlem, og den har altid været meget afhængig af, hvordan vi selv er, og hvordan vi lægger sagerne frem. Hvis vi er konstruktive, og det, vi kommer med, er fornuftigt og velbearbejdet, bliver der lyttet, siger Hugo Vandet.

Svageste ældre er en mærkesag
Gennem årene har Hugo Vandet særligt arbejdet for de svageste ældre.

Han har blandt andet været med til at gennemgå alle plejehjem på Frederiksberg, så forældede plejehjem er blevet moderniseret, eller nye er bygget. Og så har han arbejdet intenst for, at kommunen følger op, når ældre udskrives fra sygehuset, så de for eksempel ikke kommer hjem til tomt køleskab. Noget der kom på den kommunale agenda år 2000 under overskriften ”Følg hjem og følg op”.

I dag som 87-årig er lysten til at kæmpe for de svageste ældre ikke blevet mindre.

– Jeg arbejder blandt andet for et lokalt behandlerhus med almen praksis, speciallæger og fysioterapeuter. Et sted, hvor den ældre borger kan gå til kontrol og behandling i stedet for at skulle transportere sig over kommunegrænsen. Og så er jeg optaget af, hvordan vi på Frederiksberg kan få hjulpet flere ensomme ældre ud af ensomheden, fortæller han, og peger samtidig på, at en af hans andre store mærkesager er, at der bliver bygget et demensvenligt plejecenter.

Og her har Hugo Vandet helt konkrete ideer.

– Jeg har tegnet et forslag til, at der bygges et rundt plejecenter i syv etager, hvor de mest demente bor øverst, og hvor der på hver etage er en afdeling med egen leder.

Omkring plejecentret skal der bygges ældrevenlige plejeboliger.

Inspirationen har han hentet ved at se på, hvordan man bygger demensvenligt andre steder. Og det at hente inspiration og viden udefra er noget, som Hugo Vandet altid har praktiseret.

– Jeg tror, det er vigtig, at man som ældrerådsmedlem tager ud og erfarer, hvad andre har gjort inden for et område. At man i det hele taget er åben over for udviklingen og opsøger viden. For vi må ikke glemme, at det er nogle kloge folk, vi holder møder med, og at vi derfor også skal være på et højt sagligt og fagligt niveau, fortæller Hugo Vandet.

Læs også “Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte”