Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer.

Kirsten Nissen, formand for Københavns Kommunes Ældreråd og Inger Møller Nielsen, formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd, er blevet valgt som nye næstformænd i landsorganisationen Danske Ældreråds bestyrelse

Kirsten Nissen, København, ny næstformand
Kirsten Nissen har været formand for Københavns Kommunes Ældreråd siden 2015 og har siddet i Danske Ældreråds bestyrelse i flere år.

Tidligere har Kirsten Nissen været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Hertil har hun erfaring fra en række bestyrelsesposter i blandet andet PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken.

Som næstformand i Danske Ældreråd vil Kirsten Nissen have fokus på at styrke Danske Ældreråd som stærk landsorganisation.

– Der skal skabes en positiv energi omkring det store arbejde, der foregår i ældrerådene. Vi skal komme med de rigtige forslag og eksempler, ligesom vi skal pege på problemerne. Blandt andet går jeg meget op i at advare mod den glidende forringelse af kernevelfærden, der foregår i disse år, siger Kirsten Nissen, næstformand, Danske Ældreråd.

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, ny næstformand
Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gennem 35 år, og har været formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd siden 2017. Her har hun haft fokus på de overordnede målsætninger på ældreområdet som en velfungerende akutfunktion, værdighed i ældreplejen, et aktivt seniorliv og optimale sagsbehandlingstider.

Inger er nyvalgt til Danske Ældreråds bestyrelse og som næstformand vil hun blandt andet arbejde for, at kommunerne tilføres flere midler.

– Udfordringen på hele ældreområdet er økonomi og rekruttering af medarbejdere. Ingen tvivl om, at der skal tilføres flere økonomiske midler til området i langt de fleste kommuner grundet den demografiske vækst af ældre borgere. Det er og bliver et område Danske Ældreråd sammen med andre organisationer og de lokale ældreråd i kommunerne, skal være med til at sætte på dagsordenen, fortæller den nytiltrådte næstformand, Inger Møller Nielsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer
På dagen kunne Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen også byde velkommen til fem nye bestyrelsesmedlemmer, som ud over Inger Møller Nielsen, er Tommy Petersen, der er medlem af Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Flemming Tejmers, medlem af Vordingborg seniorråd. Flemming Eilstrup formand for Ældrerådet i Brøndby Kommune. Og Evy Hejberg Nielsen medlem af Ældrerådet i Assens kommune.

Med de nye bestyrelsesmedlemmer ser Danske Ældreråds bestyrelse sådan ud:

Mogens Rasmussen, Middelfart, formand

Kirsten Nissen, København, næstformand

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, næstformand

Per Toft Mouritsen, Skive

Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus

Tommy Petersen, Esbjerg

Evy H. Nielsen, Assens

Flemming Tejmers, Vordingborg

Steen-Kristian Eriksen, Holbæk

Flemming Eilstrup, Brøndby

Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg

Publiceret den 16. maj 2019