Da der kan gå nogen tid før det igen bliver muligt afholde fysiske ældrerådsmøder, opfordrer Danske Ældreråd alle ældreråd til at afholde deres møder virtuelt eller som telefonmøder – og med en fast dagsorden.

I denne artikel er der vejledning til, hvordan man som ældreråd kan komme i gang med videokald eller telefonmøder.

Der sker meget på ældreområdet i øjeblikket. Men selvom man som ældrerådsmedlem følger nøje med i de verserede politiske problemstillinger og initiativer, er det også vigtigt, at man får mulighed for at få dem drøftet i ældrerådet og med kommunens forvaltninger og politikere.

Videokald og telefonmøder gør det muligt at bevare en tæt kontakt internt i ældrerådet og eksternt til kommunens forvaltninger og politikere. Derfor denne opfordring.

Mogens Rasmussen
formand

Publiceret den 14. april 2020