Opfordring: Bevar kontakten i ældrerådene ved hjælp af videokald eller telefonmøder

Da der kan gå nogen tid før det igen bliver muligt afholde fysiske ældrerådsmøder, opfordrer Danske Ældreråd alle ældreråd til at afholde deres møder virtuelt eller som telefonmøder – og med en fast dagsorden.

I denne artikel er der vejledning til, hvordan man som ældreråd kan komme i gang med videokald eller telefonmøder.

Der sker meget på ældreområdet i øjeblikket. Men selvom man som ældrerådsmedlem følger nøje med i de verserede politiske problemstillinger og initiativer, er det også vigtigt, at man får mulighed for at få dem drøftet i ældrerådet og med kommunens forvaltninger og politikere.

Videokald og telefonmøder gør det muligt at bevare en tæt kontakt internt i ældrerådet og eksternt til kommunens forvaltninger og politikere. Derfor denne opfordring.

Mogens Rasmussen
formand

Publiceret den 14. april 2020

Scroll til toppen