Sundhedsstyrelsen har den 24. april korrigeret sin vejledning til forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, og åbner nu op for besøg på udendørsarealer.

I vejledningen fra den 8. april fremgik, at restriktionerne for besøg på plejehjem “gælder både fællesarealer, udearealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over”. Det har vist sig at være en fejl.

Styrelsen for Patientsikkerhed reviderede nemlig reglerne den 4. april, så pårørende må besøge deres kære på plejehjemmenes udendørsarealer, hvis byrådene i kommunerne finder det forsvarligt.

Sundhedsstyrelsen har nu rettet dette i en opdateret vejledning for forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner.

Den opdaterede vejledning kan downloades her

Besøg på udendørsarealer er en model, som Aarhus Kommune for nylig begyndte at praktisere, og som man kan læse mere om her.

Danske Ældreråd er positiv over, at nogle plejehjem nu giver mulighed for udendørs besøg.

Der dog brug for nogle helt konkrete retningslinjer om, hvordan besøg på udearealer kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er vigtigt, at personalet på plejehjemmene har nogle klare anvisninger fra myndighedernes side, så de ved, hvor meget, der kan gives tilladelse til.

Læs mere her