Hotel Nyborg Strand dannede rammerne for en livlig debat på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde.

Til stede var 400 repræsentanter fra landets ældreråd. De skulle i løbet af dagen blandt andet vælge formand og næstformand samt debattere ældrepolitik.

Dagen blev indledt med den mundtlige beretning. Her kunne formand Inger Møller Nielsen blandt meget andet fortælle, at Danske Ældreråd i beretningsåret har haft stort fokus på at kunne tilbyde landets ældreråd en bred vifte af kurser, konferencer, temadage og dialogmøder. Ja, aldrig tidligere har Danske Ældreråd haft så mange forskellige uddannelsestilbud på hylden.

På den ældrepolitiske front fremhævede Inger Møller Nielsen, at Danske Ældreråd sammen med KL arbejder for, at der bliver etableret plejehjemsråd på alle plejehjem, og har præsenteret en model for, hvordan disse råd kan blive organiseret.

Også når det gælder velfærdsteknologi arbejder Danske Ældreråd sammen med KL. De to organisationer er enige om, at kommunerne i højere grad skal gribe de teknologiske muligheder. Og vel og mærke på en måde, så det er borgerens ønsker og behov, der er styrende. Det betyder, at det altid skal være op til den enkelte ældre at takke ja eller nej til velfærdsteknologi.

Inger Møller Nielsen kunne også fortælle, at Danske Ældreråd arbejder for ny tilgang til visitation, hvor beslutninger om hjælp i langt højere grad sker i mødet mellem borger og medarbejdere, der kender borgeren godt.

Den mundtlig beretning kan læses her

Ældrepolitisk debat
Efter den mundtlige beretning var det tid til dialog om aktuelle ældrepolitiske emner.

De seneste år har der været lavet en fælles udtalelse, som dog hverken har skabt den store debat i salen eller været interessant for pressen.

Derfor valgte Danske Ældreråd i år at gøre noget andet.

Dagen før repræsentantskabsmødet havde Danske Ældreråd således et debatindlæg i Avisen Danmark, der under overskriften ”Vi har brug for ufaglærte i ældreplejen” tog fat i et for mange ømtåligt emne.

For selvfølgelig er ufaglærte ikke ligeså godt klædt på til opgaverne som social- og sundhedsuddannet personale. Ikke mindst, fordi opgaverne i ældreplejen ofte er komplekse og kræver særlige kompetencer. Budskabet fra Danske Ældreråd er imidlertid, at der er så massive rekrutteringsudfordringer, at vi er nødt til bruge ufaglært arbejdskraft, der hvor det giver mening. Det er for eksempel på et område som rengøring.

Vi bliver nødt til at anerkende de ufaglærtes værdi i ældreplejen. De ufaglærte gør en stor positiv forskel i ældreplejen. Både i kraft af konkret arbejde, men også fordi de kan frigøre ressourcer til andre komplekse opgaver.

Debatindlægget i Avisen Danmark kan læses her

Disse budskaber skabte afsæt for en god debat i salen.

Blandt andet blev der udtrykt en bekymring for, at de ufaglærte ender med at stå for meget plejekrævende opgaver, som de ikke er klædt på til. Samtidig blev det påpeget, at det bliver nødvendigt med en skarpere prioritering, så det uddannede personale kun skal koncentrere sig om pleje og omsorg. I den forbindelse blev der peget på, at velfærdsteknologi er centralt for at kunne frigøre ressourcer til andre opgaver, ligesom det er nødvendigt at få nedbragt det tårnhøje sygefravær i ældreplejen.

Mange andre værktøjer til at få gjort noget ved den store mangel på medarbejdere i ældreplejen blev drøftet under debatten.

Det og meget andet kan man læse om i referatet fra repræsentantskabsmødet, som kan hentes her.

Valg af formand og næstformand
På sidste repræsentantmøde blev vedtægten ændret, så Danske Ældreråd i stedet for to næstformænd fremadrettet har en næstformænd. Det betød, at der i år skulle vælges en næstformand. På valg til næstformandsposten var Jørn Gettermann, Seniorrådet, Lyngby-Taarbæk Kommune og Flemming Tejmers, Seniorrådet, Vordingborg Kommune. Her blev Flemming Tejmers genvalgt.

Samtidig blev Inger Møller Nielsen genvalgt som formand uden modkandidat.

Læs også ”Danske Ældreråd genvælger formand”