Regeringens ældreudspil er et væsentligt skridt mod en bedre ældrepleje, men det bliver en kæmpe opgave, som kræver benhårdt fokus på implementering, mener Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd hæfter sig særligt ved den overordnede ambition om at skabe en helhedspleje, hvor det i langt højere grad skal være op til den ældre og medarbejderen selv at fastlægge indholdet af hjælpen.

– Vi mener, at det er den helt rigtige vej at gå, at hjælpen skal aftales i dialog mellem den enkelte ældre og de medarbejdere, der kender den ældre. Men man må ikke underkende, at det bliver en kæmpe opgave og noget som vil kræve en grundlæggende kulturændring og ledelse, fortæller Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Vi mangler stadig svar på mange dele
Regeringens udspil indeholder mange rigtige elementer, men det er stadig meget luftigt, og der er fortsat mange ubekendte, som Danske Ældreråd ser frem til at få klarhed over.

– Vi mangler blandt andet svar på, om det bliver et krav i lovgivningen, at ældreplejen skal organiseres i mindre faste teams? Vi mangler også svar på, hvordan modellen for et tværkommunalt tilsyn kommer til at se ud? Og vi mangler svar på, om regeringen helt vil droppe den kommunale forpligtigelse til at lave forebyggelse for ældre, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

Brug for bedre rammer for ledelse
Hun peger desuden på, at når man radikalt vil ændre på organiseringen og den måde som medarbejderne går til opgaven, er det vigtigere end nogensinde, at man har ledere, der går forrest og sætter retning for kulturen.

– Der er behov for, at der bliver skabt bedre rammer for ledelse i ældreplejen. I dag har ledere i ældreplejen et alt for stort ledelsesspænd. Det gør det svært for dem, at være dem, der stiller spørgsmål, vejleder, anerkender dygtige medarbejdere og sætter retningen, siger Inger Møller Nielsen.

Regeringens ældreudspil kan læses her

Læs også:

Danske Ældreråd: Positivliste for basale hjælpemidler er et vigtigt skridt mod større selvbestemmelse for ældre”

Danske Ældreråd: Stort problem, at sygepleje ikke er en del af regeringens udspil om helhedspleje

Danske Ældreråd: Gode tanker i regeringens ældreudspil, men der er fortsat mange ubekendte