Danske Ældreråd tager godt imod Danske Regioners udspil om det nære sundhedsvæsen: Det vil kunne give kvalitetsforbedringer for den ældre patient

Danske Regioner har netop offentliggjort 24 anbefalinger, der skal sikre ensartet kvalitet og lige adgang i det nære sundhedsvæsen. Danske Ældreråd ser mange gode forslag i udspillet, og hæfter sig særligt ved forslaget om, at der skal fastsættes klare sundhedsfaglige krav til alle sengepladser i det nære sundhedsvæsen.