Ældrerådsvalg 2017kryds

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, eksempler, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd.
Få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg.
Se mere her.
AKTIVITETSKALENDER 2017-2018

15. – 18. juni 2017: DANSKE ÆLDRERÅD på Folkemøde på Bornholm

24. oktober 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference i Vingstedcentret. Overordnet tema: Sundhedsfremme og forebyggelse – såvel for raske, som for skrøbelige ældre.

7. maj 2018: DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde i Nyborg

8. maj 2018: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference i Nyborg (Tema ikke fastlagt)