AKTIVITETSKALENDER 2016

Uge 8 + 9: Temadage om “Nye regler og kommunal praksis vedr. rehabilitering, forebyggelse og pårørendes rolle i ældreplejen”

2. maj: Repræsentantskabsmøde i Nyborg

3. maj: Ældrepolitisk konference i Nyborg: “Når Sundheden flytter ind i kommunen”

Uge 34 + 35: Formands-/næstformandsmøder

Uge 40 + 41: Temadage omValg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater”

9. november 2016: Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt.