Ældrerådsvalg 2017

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd. Du kan også få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg. Se mere her.

Klik her og se resultaterne af allerede afviklede ældrerådsvalg i 2017 (opdateres løbende)


TEMA: Værdighedsmilliarden

”Værdighedsmilliarden” blev en realitet med finansloven for 2016, hvor partierne afsatte 1 mia. kr. om året i fire år til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. I dette tema kan du læse om baggrunden for værdighedsmilliarden, se hvordan pengene er blevet fordelt og få konkret inspiration til projekter og også til, hvad du skal holde øje med som medlem af ældrerådet.

Klik her for at se temaet


 

På besøg hos ministeren

Danske Ældreråd var, sammen med Ergoterapeutforeningen og ÆldreSagen, til møde med Ældreminister Thyra Frank om regelforenkling.

Læs hele historien her.


Danske Ældreråd tilfreds med satspuljeforliget

Regeringen og de øvrige satspuljepartier har indgået en aftale om at styrke ældreområdet med 326.6 mio. kr. Danske Ældreråd er tilfreds med indholdet af aftalen, som blandt andet prioriterer indsatsen mod underernæring og tilsynet med plejehjem og hjemmeplejen.

Du kan læse mere her.  

Stem til ældrerådsvalget og få indflydelse

Der er ældrerådsvalg i 81 kommuner i dette efterår, og det er en rigtig god ide at stemme, hvis man har muligheden for det. En artikel i Politiken behandler ældrerådsvalgene og kommer ind på, hvorfor så mange som muligt bør stemme.

Læs artiklen her.


Ældrepolitisk konference: Et sundt liv som ældre

Den 24. oktober afholdt Danske Ældreråd ældrepolitisk konference under overskriften “Et sundt liv som ældre – sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde”. Omkring 310 deltagere hørte spændende og relevante oplæg, suppleret af forskellige seminarer om specifikke emner.

Du kan læse mere om konferencen og se oplægsholdernes slides her.


Aktivitetskalender

Formandsskabsmøde: 5. december
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2018
Formandsskabsmøde: 27. februar 2018

Temadage: Uge 9 + 10
Bestyrelsesmøde: 15. marts 2018
Formand/næstformandsmøder: Uge 14 + 15
Formandsskabsmøde: 17. april 2018

Repræsentantskabsmøde i Nyborg: 7. maj 2018
Ældrepolitisk konference i Nyborg: 8. maj 2018
Temadage: Uge 39 + 40