Ældrerådenes Hæderspris 2018

Tidligere formand for Danske Regioner, Bent Hansen, er på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde blevet tildelt Ældrerådenes Hæderspris 2018.

Læs mere her


Opfordring til ældrerådene

Ældreministeren og Sundhedsministeren har i dag sendt et brev til hvert af de 98 lokale ældreråd. I brevet opfordrer ministrene ældrerådene til at være med til at arbejde for, at alle 98 kommuner bliver demensvenlige i 2025.

Læs brevet her.

 
Foto: Joshua Tree Photography

Folkemødet 2018

Igen i år kan du møde Danske Ældreråd på Folkemødet på Bornholm.

Se her hvilke debatter, Danske Ældreråd deltager i. 

MÆRKESAG: Underernæring

Danske Ældreråds bestyrelse har valgt, at underernæring skal være organisationens mærkesag i det kommende år. På denne hjemmeside kan du som medlem af ældrerådet finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med kommunalbestyrelsen omkring underernæring.

Klik her for at se mærkesagen


Foto: Holstebro Kommune

TEMA: Sundhedshuse

Flere og flere sundhedsopgaver, bliver samlet under samme tag i kommunale ”sundhedshuse”. Baggrunden er et stærkt politisk ønske om at styrke samarbejdet om borgernes sundhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I dette tema tager vi sundhedshuse op til overvejelse og oplyser om forskellige vinkler og aspekter.
Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank:
21. juni       Karrebæksminde
25. juni       Nyborg
16. august   Nordjylland (lokation følger)
24. august   Midtjylland (lokation følger)
27. august   Hovedstaden (lokation følger)
Temadage: Uge 39 + 40
Ældrepolitisk konference i  Vingsted: 15. november