Ældrerådsvalg 2017

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd. Du kan også få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg. Se mere her.

 


TEMA: Den kommunale akutfunktion

Akutfunktionen er en af de nye kvalitetsstandarder i kommunerne, som ældrerådene er høringspart på. I dette tema er der en grundig indføring i, hvad akutfunktionen er, hvordan udvalgte kommuner har arbejdet med akutfunktionen og også gode råd til, hvilke spørgsmål der er gode at stille til kommunalbestyrelsen.

Klik her for at se temaet


 

Landsformanden interviewet om ældrerådsvalg

JydskeVestkysten bringer en artikel om en mulig aflysning af ældrerådsvalget i Vejen Kommune på grund af manglende kandidater. Landsformand Erik Stagsted siger til avisen, at det ikke er hans generelle indtryk, at der mangler kandidater til ældrerådsvalgene. Og det indtryk er blevet bekræftet, efter at landsformanden har besøgt forskellige kommuner i den senere tid.

Læs hele artiklen fra JydskeVestkysten her

 


Kommuner vil styrke ældrerådsvalget

Avisen Nordjyske har talt med landsformanden for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, flere ældrerådsformænd og nogle borgmestre om proceduren for ældrerådsvalg. Artiklen kommer blandt andet ind på, hvorfor fremmødevalg er en god ide.

Du kan læse hele artiklen her.  

Ældrepolitisk konference: Et sundt liv som ældre

Den 24. oktober inviterer Danske Ældreråd til ældrepolitisk konference under overskriften “Et sundt liv som ældre – sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde”. Konferencen består af spændende og relevante oplæg, suppleret af muligheden for at vælge sig ind på forskellige seminarer om specifikke emner.
Du kan læse meget mere om konferencen her.


Aktivitetskalender

Bestyrelsesmøde: 12. oktober
Ældrepolitisk konference i Vingsted: 24. oktober
Formandsskabsmøde: 5. december

Bestyrelsesmøde: 22. januar 2018
Formandsskabsmøde: 27. februar 2018

Temadage: Uge 9 + 10
Bestyrelsesmøde: 15. marts 2018
Formand/næstformandsmøder: Uge 14 + 15
Formandsskabsmøde: 17. april 2018

Repræsentantskabsmøde i Nyborg: 7. maj 2018
Ældrepolitisk konference i Nyborg: 8. maj 2018
Temadage: Uge 39 + 40