Sekretariatet holder sommerferielukket i uge 27 – 30 (fra og med mandag d. 4. juli til og med 29. juli)
God sommer!


DANSKE ÆLDRERÅD på folkemøde 2016event folkmøde 2016

DANSKE ÆLDRERÅD var aktive på Folkemødet på Bornholm, bl.a. med flere oplæg på Speakers Corner, eget event og som inviterede debattører ved flere debatter.
Se et program over hvor DANSKE ÆLDRERÅD deltog samt billeder her.

 

 


Bent på Marienborg

Møde på Marienborg

Bent Aa. Rasmus
sen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD, var mandag d. 9. maj indbudt til møde sammen med 49 andre særligt inviterede. Det var statsminister Lars Løkke Rasmussen og Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, som inviterede indenfor på Marienborg til et møde om ny national demenshandleplan 2015.

 

        AKTIVITETSKALENDER 2016

16.-19. juni: Folkemøde på Bornholm – DANSKE ÆLDRERÅD deltager i hele folkemødet og arrangerer debat på Civiltinget fredag d. 17. juni kl 9.30

Uge 34 + 35: Formands-/næstformandsmøder
Find program og tilmelding her

Uge 40 + 41: Temadage omValg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater”
Find program og tilmelding her

9. november 2016: Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt.