Sæt kryds i kalenderen: DANSKE ÆLDRERÅD holder repræsentantskabsmøde d. 11. maj på Hotel Nyborg Strand.
Dagen efter inviterer  DANSKE ÆLDRERÅD til ældrepolitisk konference d. 12. maj ligeledes på Hotel Nyborg Strand.