Ældrerådsvalg 2017

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker,
undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd.

Få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg. Se mere her.

 


Vigtig rolle til ældrerådene omkring nye kvalitetsstandarder

Nye krav om akutfunktion i kommunerne skal sikre bedre hjælp til syge og skrøbelige ældre, blandt andet ved at sikre hurtigere udskrivelse og undgå indlæggelser. Det er første gang, at Sundhedsstyrelsen stiller faste krav til de indsatser, der varetages af kommunerne, og ældrerådene spiller en vigtig rolle i implementeringen.

Her kan du læse mere om de nye kvalitetsstandarder og ældrerådenes rolle.


Tema udmeldt for FN’s internationale ældredag 2017

FN har udmeldt tema for 1. oktober 2017, FN´s Internationale Ældredag.
Årets tema er: “Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund?”
Læs mere her.  

Ældrepolitisk konference: Et sundt liv som ældre

Den 24. oktober inviterer DANSKE ÆLDRERÅD til ældrepolitisk konference under overskriften “Et sundt liv som ældre – sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde”. Konferencen består af spændende og relevante oplæg, suppleret af muligheden for at vælge sig ind på forskellige seminarer om specifikke emner.
Du kan læse meget mere om konferencen her.AKTIVITETSKALENDER 2017-2018

24. oktober 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference i Vingstedcentret. Overordnet tema: Et sundt liv som ældre – sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde.

7. maj 2018: DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde i Nyborg

8. maj 2018: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference i Nyborg (Tema ikke fastlagt)