Ældrerådsvalg 2017kryds

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, eksempler, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd.
Få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg.
Se mere her.
       AKTIVITETSKALENDER 2017

22. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Middelfart klik her.

23. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Viborg klik her.

27. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Allerød klik her.

28. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Brønderslev klik her.

2. marts 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Næstved klik her.

13. marts 2017: Frist for anmeldes af formandskandidater til formandsvalg i DANSKE ÆLDRERÅD

13. marts 2017: Frist for indsendelse af forslag til DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde

24. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand Klik her.

25. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference på Hotel Nyborg Strand klik her.