AKTIVITETSKALENDER 2016

2. maj: Repræsentantskabsmøde i Nyborg – find indkaldelse mv. her

3. maj: Ældrepolitisk konference i Nyborg: “Når Sundheden flytter ud i kommunerne”

16.-19. juni: Folkemøde på Bornholm – DANSKE ÆLDRERÅD deltager i hele folkemødet og arrangerer debat på Civiltinget fredag d. 17. juni kl 9.30

Uge 34 + 35: Formands-/næstformandsmøder

Uge 40 + 41: Temadage omValg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater”

9. november 2016: Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt.