MÆRKESAG: Underernæring

Danske Ældreråds bestyrelse har valgt, at underernæring skal være organisationens mærkesag i det kommende år. På denne hjemmeside kan du som medlem af ældrerådet finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med kommunalbestyrelsen omkring underernæring.

Klik her for at se mærkesagen


TEMA: En værdig død

Hvad er en værdig død? Hvor og hvordan ønsker vi at dø, og sker det som vi reelt ønsker og forventer det? Spørgsmål som disse er kommet tiltagende i fokus i politiske, samfundsmæssige og medmenneskelige sammenhænge. I Danske Ældreråd tager vi nu temaet op.
Klik her for at se temaet


 

 

Demensprisen 2018

Fra onsdag den 21. februar er det muligt at indstille en medarbejder til Demensprisen 2018. Prisen går til en medarbejder, der skaber glæde, tryghed og værdighed for mennesker med demens og deres pårørende.

Læs mere om Demensprisen her


Formands- næstformandsmøder

Formænd og næstformænd for ældre-/seniorråd inviteres til et møde af landsformand Erik Stagsted, hvor I – udover at møde formænd og næstformænd fra andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer og landsformanden. Et møde i et mindre forum, hvor landsformanden lærer jeres holdninger at kende og hører jeres idéer til udvikling af ældre-/seniorrådene.

Du kan læse mere her.  

Repræsentantskabsmøde 2018

Danske Ældreråd indkalder til repræsentantskabsmøde mandag den 7. maj 2018 på Hotel Nyborg Strand. 

Find indkaldelse og relevant materiale her.


Aktivitetskalender

Formandsskabsmøde: 27. februar 2018
Temadage om introduktion til ældrerådsarbejde:
26. februar 2018, Allerød
28. februar 2018, Viborg
1. marts 2018, Aabybro
5. marts 2018, Middelfart
7. marts 2018, Næstved
13. marts 2018, Middelfart – Aflyst
14. marts 2018, Næstved – Aflyst
Se program og tilmeld dig her
Bestyrelsesmøde: 15. marts 2018
Formand/næstformandsmøder:
3. april 2018, Middelfart
4. april 2018, Viborg
5. april 2018, Næstved
11. april 2018, Allerød
12. april 2018, Aabybro
Formandsskabsmøde: 17. april 2018

Repræsentantskabsmøde i Nyborg: 7. maj 2018
Ældrepolitisk konference i Nyborg: 8. maj 2018
Temadage: Uge 39 + 40
Ældrepolitisk konference i  Vingsted: 15. november