Ældrerådsvalg 2017kryds

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, eksempler, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd.
Få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg.
Se mere her.



Formandsvalget d. 24. april på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde

DANSKE ÆLDRERÅDs to næstformænd har meldt sig som kandidat til posten.
Se Erik Stagsteds præsentation og foto her.
Se Kirsten Nissens præsentation og foto her.

Erik Stagsted anbefales af følgende ældre-/seniorråd: Ældre-/seniorrådet i Frederikshavn, Rebild, Stevns, Ålborg og Vesthimmerland kommuner.
Kirsten Nissen anbefales af følgende ældre-/seniorråd: Ældre-/seniorrådet i Odense, Aarhus, Roskilde, Høje-Taastrup og Københavns kommuner.



       AKTIVITETSKALENDER 2017

27. marts 2017: Bilag til repræsentantskabsmødet sendes elektronisk til ældre-/seniorråd

24. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand Klik her.

25. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference på Hotel Nyborg Strand klik her.

24. oktober 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference i Vingstedcentret. Tema endnu ikke fastlagt