Ældrerådsvalg 2017kryds

Find DANSKE ÆLDRERÅDs samling af information om aktuel lovgivning, statistikker, eksempler, undersøgelser og evalueringer af afholdte valg til ældre-/seniorråd.
Få inspiration til at vælge, om valget afvikles elektronisk, som fremmøde- eller brevvalg.
Se mere her.
       AKTIVITETSKALENDER 2017

22. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Middelfart

23. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Viborg

27. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Allerød

28. februar 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Brønderslev

3. marts 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs temadag og bestyrelsesvalg, Næstved

24. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand

25. april 2017: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference på Hotel Nyborg Strand