Bent på MarienborgMøde på Marienborg

Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD, var mandag d. 9. maj indbudt til møde sammen med 49 andre særligt inviterede. Det var statsminister Lars Løkke Rasmussen og Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, som inviterede indenfor på Marienborg til et møde om ny national demenshandleplan 2015.

 

 

        AKTIVITETSKALENDER 2016

16.-19. juni: Folkemøde på Bornholm – DANSKE ÆLDRERÅD deltager i hele folkemødet og arrangerer debat på Civiltinget fredag d. 17. juni kl 9.30

Uge 34 + 35: Formands-/næstformandsmøder

Uge 40 + 41: Temadage omValg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater”

9. november 2016: Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt.