Danske Ældreråd

Kaffen først i Haderslev

En af de kommuner, der allerede er godt i gang med at udvikle en model for faste og selvstyrende teams, er Haderslev. Her fik man tidligere på året ni millioner kroner fra Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Ambitionen i Haderslev er at udvikle en dansk prototype for kommunal ældrepleje inspireret af den hollandske Buurtzorg-model.

Danske Ældreråd: Stort potentiale i faste og selvstyrende teams

I dag kan ældre hjemmehjælpsmodtagere opleve at få besøg af mange forskellige medarbejdere på en måned, der løser lige præcis de opgaver, der står på en køreliste. Det er uholdbart. En tryg ældrepleje med selvbestemmelse og værdighed forudsætter, at den ældre og plejepersonalet kender hinanden, og at de i fællesskab kan beslutte, om tiden lige den dag skal bruges på ting, der er vigtigere.

Formand: De store diskussioner om fremtidens ældrepleje bør ikke få os til at glemme det, der kan gøres allerede i dag

Danske Ældreråd tager til Ældretopmødet den 16. september med oplevelsen af, at der er taget mange gode initiativer i forhold til at starte en genopretning af ældreplejen. Men vi har også en bekymring for, at vi midt i de store diskussioner og de mange interessante forsøg, glemmer nogle af de indsatser, som umiddelbart kan iværksættes, og som kan styrke det borgerperspektiv, som der er bred enighed om, skal styrkes.

Scroll til toppen