Fire store udfordringer på ældreområdet

Hvad er de store udfordringer på ældreområdet, og hvordan løser vi dem? De spørgsmål har Danske Ældreråds bestyrelse og knap 200 formænd og næstformænd fra ældreråd i Danmark drøftet på en række dialogmøder hen over efteråret. Drøftelserne er nu blevet samlet i fire mærkesager.