Kaffemøde som valgform til seniorrådsvalg i Høje-Taastrup vil få alvorlige konsekvenser for lokaldemokratiet

Som led i udarbejdelse af budget for 2021-24 har Høje-Taastrup Kommune stillet forslag om, at næste valg til Seniorrådet ikke afholdes som fremmødevalg, men som et ”kaffemøde”, hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage. Høje-Taastrup Seniorråd og Danske Ældreråd ser med stor bekymring på forslaget. Det er vores klare […]