Nyheder

Sådan kan kvaliteten i nattevagtsdækningen forbedres

Efter forslag fra ældrerådet i Favrskov Kommune har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt nattevagtsdækningen i kommunen. I undersøgelsen kan andre ælderåd finde inspiration til, hvordan deres kommune kan forbedre dækningen. Når Ældrerådet i Favrskov gik i gang med at arbejde for, at der skulle foretages en undersøgelse af nattevagtsdækningen på kommunens ...
Læs mere
/ Nyt fra ældreråd

Alder Bedst-bevægelsen vil gøre det nemmere for ældre at hjælpe andre

Horsens Kommune, ældrerådet, foreninger og frivillige har sammen skabt en bevægelse, der gør det nemmere for ældre borgere at være noget for hinanden. Grundtanken i bevægelsen, der går under navnet Alder Bedst, er, at ældre borgere er værdifulde og både kan og vil bidrage, deltage, have indflydelse og være noget ...
Læs mere
/ Nyt fra ældreråd

Ældrerådet i Aarhus kæmper for ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise

En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise. Som led i Aarhus Kommunes ...
Læs mere
/ Nyt fra ældreråd

Økonomiforhandlinger er udskudt

Finansministeriet har meddelt, at processen for forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver forsinket og noget anderledes end normalt. Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020. Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskuds-aktstykke ...
Læs mere
/ Nyheder

2019 er sidste år, hvor værdighedsmilliarden udmøntes som pulje

Når værdighedsmilliarden fra år 2020 overgår til at være en del af det samlede bloktilskud i kommunerne, er det væsentligt, at ældrerådene er opmærksomme på, at midlerne fortsat anvendes til en værdig ældrepleje. Dels fordi midlerne ikke længere er øremærkede initiativområderne i kommunernes værdighedspolitikker, dels fordi Sundheds- og Ældreministeriets løbende ...
Læs mere
/ Nyheder

Mogens Rasmussen: Det er nu ældreplejen skal have et løft

Danmark har fået en ny regering, der klart har meldt ud, at den vil en føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Og vi ser frem til, at se om løfterne om ekstra milliarder til ældreområdet bliver til virkelighed, når ...
Læs mere
/ Formandens ledere

Danske Ældreråd hilser regeringens velfærdsplaner velkomne

Ældreområdet er under stort pres. Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at den nye regering vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre ...
Læs mere
/ Nyheder

Danske Ældreråd var med på Folkemødet på Bornholm

Skærmbesøg i hjemmeplejen, det gode ældreliv og kommunernes pressede økonomi, var nogle af de emner som Danske Ældreråd fik debatteret på årets Folkemøde på Bornholm. Danske ældreråd deltog i debatter og events om udviklingen på ældreområdet, både som paneldeltagere og tilhørere. Blandt andet var Danske Ældreråd vært for en debat ...
Læs mere
/ Nyheder

Politikerne skal holdes fast på deres velfærdsløfter

Debatlyst og stort engagement. Det var kendetegnede for Danske Ældreråds velbesøgte repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 29. og 30 april på Hotel Nyborg Strand ...
Læs mere
/ Formandens ledere

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer. Kirsten Nissen, formand for Københavns Kommunes Ældreråd og Inger Møller Nielsen, formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd, er blevet valgt som nye næstformænd i landsorganisationen ...
Læs mere
/ Nyheder

Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn vinder Ældrerådenes Hæderspris

Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane er netop blevet belønnet med Ældrerådenes Hæderspris 2019. Hun får prisen for sit mangeårige virke som skarp fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre borgere. Prisen blev uddelt på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, der blev afholdt den 29. april ...
Læs mere
/ Nyheder

Danske Ældreråd får ny formand

Mogens Rasmussen, der siden 2010 har været medlem af Middelfart Ældreråd og næstformand i Danske Ældreråd de seneste to år, er netop blevet valgt som formand for landsorganisationen Danske Ældreråd. Valget fandt sted på Hotel Nyborg Strand den 29. april, hvor 500 repræsentanter fra landets ældreråd var samlet til repræsentantskabsmøde ...
Læs mere
/ Nyheder

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er ...
Læs mere
/ Nyheder

Danske Ældreråd skriver til sundhedsministeren vedr. digitalisering af sundhedskort

Danske Ældreråd har henvendt sig til sundhedsminister Ellen Trane Nørby angående en bekymring om digitalisering af det gule sundhedskort.  I brevet spørger Danske Ældreråd Ellen Trane Nørby, hvordan forslaget stiller de 20 procent af borgerne, der ikke forventes at ville kunne bruge et digitalt sundhedskort og som i høj grad er ...
Læs mere
/ Nyheder

Tal for hjemmehjælp overrasker ikke ældrerådene

VIVE har i dag udgivet en rapport om, hvor mange ældre, der modtager praktisk hjemmehjælp, og det er især tallene for hjemmehjælpen til de svageste ældre, der springer i øjnene. Ældrerådene, som sidder som høringspart på de kommunale budgetter, er ikke overraskede over tallene. VIVE’s undersøgelse viser, at færre ældre ...
Læs mere
/ Nyheder

Danske Ældreråd: Rengøring hver 5. uge er ikke nok

Ældreminister Thyra Frank har i denne uge bedt Ankestyrelsen se på, om et kommunalt serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er lovligt. Sagen blev i første omgang rejst af ældrerådet i Assens Kommune og viser ældrerådenes vigtige rolle som borgernes vagthund. Rengøring hver femte uge og ingen ...
Læs mere
/ Nyheder

Positive takter i regeringens udspil – men husk de ældre

Regeringen kom den 18. januar med sit længe ventede udspil til en sundhedsreform. Danske Ældreråd var onsdag den 30. januar inviteret til møde med ministeren for offentlig innovation og sundhedsministeren for at drøfte udspillet. Med til mødet var også Alzheimerforeningen og ÆldreSagen. Danske Ældreråd er enig i afsættet for regeringens ...
Læs mere
/ Nyheder

Danske Ældreråd: Positivt at lovforslag trækkes tilbage

Ældreminister Thyra Frank meddelte torsdag, at hun trækker lovforslaget om at fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen tilbage. Tilbagetrækningen sker efter, at Danske Ældreråd har gjort ministeren opmærksom på det problematiske i lovforslaget. Danske Ældreråds landsformand kalder beslutningen for en sejr for nærdemokratiet.”Det har hele tiden ...
Læs mere
/ Nyheder

Så fik Danmark et udspil til en ny sundhedsreform

Efter måneders ventetid præsenterede regeringen onsdag morgen på et pressemøde i Statsministeriet deres udspil til en sundhedsreform. Udspillet indeholder både større forandringer af styringen af sundhedsvæsenet og mere konkrete forslag om blandt andet patientrettigheder. Med udspillet lægger regeringen op til en helt ny organisering af sundhedsvæsenet: Ny struktur for sundhedsvæsnetDet ...
Læs mere
/ Nyheder