Nyheder

Finanslovudspil lægger ikke op til velfærdsløft på ældreområdet

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft på ældreområdet ...
Læs mere

Mogens Rasmussen: Stort fremmøde på dialogmøder

De seneste uger har omkring 200 ældrerådsformænd, -næstformænd og medlemmer af Danske Ældreråds bestyrelse hen over fem dialogmøder i hele landet drøftet, hvilke udfordringer ældreområdet og ældrerådene står overfor i kommunerne ...
Læs mere

Den nye økonomiaftale er et skridt i den rigtige retning

Den nye kommuneøkonomiaftale, som regeringen og KL præsenterede i starten af september, er et skridt i den rigtige retning mod at sætte en stopper for udhulingen af ældreområdet. Men de fleste kommuner vil stadig ikke have råd til at løfte servicen ...
Læs mere

Magnus Heunicke: Mere tid til omsorg og pleje af vores ældre

Når jeg de kommende år skal være med til at finde fremtidssikrede løsninger på sundheds- og ældreområdet, så vil min tilgang være at inddrage borgere, organisationer og medarbejdere, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, i dette debatindlæg ...
Læs mere

Nye afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen afgør sager, koordinerer praksis og fører tilsyn med kommunale dispositioner på blandt andet ældreområdet. Du kan her læse nogle af Ankestyrelsens seneste udtalelser og afgørelser, som kan have relevans for arbejdet i ældrerådet ...
Læs mere

Underliggende samarbejdsaftaler er afgørende for fremtidens nære sundhedsvæsen

De overordnede sundhedsaftaler er netop godkendt i de fem regioner. Det er nu ældrerådene har mulighed for at påvirke de underliggende, detaljerede samarbejdsaftaler, som skal gælde imellem landets regioner, kommuner, almen praksis og andre aktører på sundhedsområdet ...
Læs mere

Danmarks Apotekerforening: Dosispakket medicin giver overblik

Flere ældreråd oplever, at der indføres dosispakket medicin på kommunens plejehjem. Danmarks Apotekerforening skriver i dette indlæg om fordelene og om reglerne for tilskud ...
Læs mere

Danske Ældreråd håber økonomiaftale kan stoppe udhulingen af ældreområdet

Danske Ældreråd ser den nye kommuneøkonomiaftale som et skridt i den rigtige retning mod at sætte en stopper for udhulingen af ældreområdet ...
Læs mere

Sådan kan kvaliteten i nattevagtsdækningen forbedres

Efter forslag fra ældrerådet i Favrskov Kommune har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt nattevagtsdækningen i kommunen. I undersøgelsen kan andre ælderåd finde inspiration til, hvordan deres kommune kan forbedre dækningen ...
Læs mere

Alder Bedst-bevægelsen vil gøre det nemmere for ældre at hjælpe andre

Horsens Kommune, ældrerådet, foreninger og frivillige har sammen skabt en bevægelse, der gør det nemmere for ældre borgere at være noget for hinanden ...
Læs mere

Ældrerådet i Aarhus kæmper for ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise

En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise ...
Læs mere

Det lovede partierne til ældre under valgkampen

Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF og Enhedslisten var under folketingsvalget alle ude med løfter om flere ressourcer til ældreområdet ...
Læs mere

Økonomiforhandlinger er udskudt

Finansministeriet har meddelt, at processen for forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver forsinket og noget anderledes end normalt ...
Læs mere

2019 er sidste år, hvor værdighedsmilliarden udmøntes som pulje

Når værdighedsmilliarden fra år 2020 overgår til at være en del af det samlede bloktilskud i kommunerne, er det væsentligt, at ældrerådene er opmærksomme på, at midlerne fortsat anvendes til en værdig ældrepleje ...
Læs mere

Mogens Rasmussen: Det er nu ældreplejen skal have et løft

Danmark har fået en ny regering, der klart har meldt ud, at den vil en føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Og vi ser frem til, at se om løfterne om ekstra milliarder til ældreområdet bliver til virkelighed ...
Læs mere

Danske Ældreråd hilser regeringens velfærdsplaner velkomne

Ældreområdet er under stort pres. Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at den nye regering vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre ...
Læs mere

Danske Ældreråd var med på Folkemødet på Bornholm

Skærmbesøg i hjemmeplejen, det gode ældreliv og kommunernes pressede økonomi, var nogle af de emner som Danske Ældreråd fik debatteret på årets Folkemøde på Bornholm ...
Læs mere

Politikerne skal holdes fast på deres velfærdsløfter

Debatlyst og stort engagement. Det var kendetegnede for Danske Ældreråds velbesøgte repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 29. og 30 april på Hotel Nyborg Strand ...
Læs mere

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer ...
Læs mere

Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn vinder Ældrerådenes Hæderspris

Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane er netop blevet belønnet med Ældrerådenes Hæderspris 2019. Hun får prisen for sit mangeårige virke som skarp fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre borgere ...
Læs mere

Danske Ældreråd får ny formand

Mogens Rasmussen, der siden 2010 har været medlem af Middelfart Ældreråd og næstformand i Danske Ældreråd de seneste to år, er netop blevet valgt som formand for landsorganisationen Danske Ældreråd ...
Læs mere

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv ...
Læs mere

Danske Ældreråd skriver til sundhedsministeren vedr. digitalisering af sundhedskort

Danske Ældreråd har henvendt sig til sundhedsminister Ellen Trane Nørby angående en bekymring om digitalisering af det gule sundhedskort.  I brevet spørger Danske Ældreråd Ellen Trane Nørby, hvordan forslaget stiller de 20 procent af borgerne, der ikke forventes at ville kunne bruge et digitalt sundhedskort og som i høj grad er ...
Læs mere

Tal for hjemmehjælp overrasker ikke ældrerådene

VIVE har i dag udgivet en rapport om, hvor mange ældre, der modtager praktisk hjemmehjælp, og det er især tallene for hjemmehjælpen til de svageste ældre, der springer i øjnene. Ældrerådene, som sidder som høringspart på de kommunale budgetter, er ikke overraskede over tallene. VIVE’s undersøgelse viser, at færre ældre ...
Læs mere

Danske Ældreråd: Rengøring hver 5. uge er ikke nok

Ældreminister Thyra Frank har i denne uge bedt Ankestyrelsen se på, om et kommunalt serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er lovligt. Sagen blev i første omgang rejst af ældrerådet i Assens Kommune og viser ældrerådenes vigtige rolle som borgernes vagthund. Rengøring hver femte uge og ingen ...
Læs mere

Positive takter i regeringens udspil – men husk de ældre

Regeringen kom den 18. januar med sit længe ventede udspil til en sundhedsreform. Danske Ældreråd var onsdag den 30. januar inviteret til møde med ministeren for offentlig innovation og sundhedsministeren for at drøfte udspillet. Med til mødet var også Alzheimerforeningen og ÆldreSagen. Danske Ældreråd er enig i afsættet for regeringens ...
Læs mere

Danske Ældreråd: Positivt at lovforslag trækkes tilbage

Ældreminister Thyra Frank meddelte torsdag, at hun trækker lovforslaget om at fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen tilbage. Tilbagetrækningen sker efter, at Danske Ældreråd har gjort ministeren opmærksom på det problematiske i lovforslaget. Danske Ældreråds landsformand kalder beslutningen for en sejr for nærdemokratiet.”Det har hele tiden ...
Læs mere

Så fik Danmark et udspil til en ny sundhedsreform

Efter måneders ventetid præsenterede regeringen onsdag morgen på et pressemøde i Statsministeriet deres udspil til en sundhedsreform. Udspillet indeholder både større forandringer af styringen af sundhedsvæsenet og mere konkrete forslag om blandt andet patientrettigheder. Med udspillet lægger regeringen op til en helt ny organisering af sundhedsvæsenet: Ny struktur for sundhedsvæsnetDet ...
Læs mere