Nyheder

Midt i en coronatid

På blot en måned er der vendt op og ned på vores samfund. Adfærdsmønstre er forandret, usikkerhed og frygt for at blive smittet med coronavirus dominerer hverdagen. Og ikke mindst hos den gruppe som vi, der er ældre, tilhører ...
Læs mere

Ældrerådsformand giver gode råd: Derfor skal et nyt ældreråd altid nydefinere sig selv

Frihed til at nydefinere ældrerådet med nye værdier og målsætninger er afgørende for, at et nyvalgt ældreråd får succes. Det skaber en holdånd, hvor såvel nye som ”gamle” ældrerådsmedlemmer arbejder i samme retning ...
Læs mere

Tre ældrerådsformænd fortæller om corona-situationen

Cornavirussen har vendt op og ned på hverdagen for alle. Læs her, hvordan tre ældrerådsformænd oplever situationen ...
Læs mere

Tre tilsyn holder øje med landets hjemmeplejeenheder og plejecentre

Tilsyn i hjemmeplejeenheder og på plejecentre i kommunerne har ændret sig en del i de seneste år. I dag er der tre forskellige tilsyn med forskellige afsæt og fokusområder. Denne artikel omhandler de forskellige tilsyn, men belyser især Ældretilsynet, som er det senest etablerede ...
Læs mere

Sådan kan dit ældreråd afholde video- eller telefonmøder

I skrivende stund ser det ud til, at på grund af risikoen for smittespredning vil Danmark være lukket ned i nogen tid. En måde at holde kontakten i ældrerådene er at afholde videomøder eller klassiske telefonmøder. Læs her om nogle af de mest anvendte løsninger ...
Læs mere

Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet

Som følge af epidemiloven gælder nye regler på sundheds- og ældreområdet. Sundheds- og Ældreministeriet giver i en Q & A svar på de centrale spørgsmål ...
Læs mere

Danske Ældreråd bakker op om stop for besøg på plejehjem

Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes beslutning om at indføre stop for besøg på plejehjem ...
Læs mere

Danske Ældreråd aflyser repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference

Danske Ældreråd har på grund af den seneste udvikling med coronavirus besluttet at aflyse repræsentantskabsmødet og den ældrepolitiske konference den 27.-28. april 2020 på Nyborg Strand ...
Læs mere

Information om coronavirus

Danske Ældreråd følger situationen omkring coronavirus tæt, og opfordrer ældrerådene til at holde sig opdateret. Du kan her finde links til aktuel information ...
Læs mere

Disse fem velfærdsteknologier prioriterer kommunerne højest i 2020

Skærmbesøg, træningsteknologi, medicinhåndtering, tryghedsskabende teknologi og hygiejneteknologi er de fem velfærdsteknologier, som kommunerne i 2020 vil prioritere højest. Det viser en ny statusrapport fra KL ...
Læs mere

Nyt fra ældreråd

Se har eksempler på sager, der i januar har optaget ældreråd rundt omkring i landet ...
Læs mere

Fagligt oplæg til handlingsplan for ”Det gode ældreliv”

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt oplæg til handlingsplanen for ’Det gode ældreliv’ ...
Læs mere

Akut behov for at beskytte klippekortsordningen

Danske Ældreråd finder det meget bekymrende, at flere kommuner afskaffer klippekortsordningen ...
Læs mere

Fire store udfordringer på ældreområdet

Hvad er de store udfordringer på ældreområdet, og hvordan løser vi dem? De spørgsmål har Danske Ældreråds bestyrelse og knap 200 formænd og næstformænd fra ældreråd i Danmark drøftet på en række dialogmøder hen over efteråret. Drøftelserne er nu blevet samlet i fire mærkesager ...
Læs mere

Nye mærkesager skal sætte retningen

Danske Ældreråd runder året af med fire nye mærkesager, der skal sætte retningen for vores arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv ...
Læs mere

Sådan arbejder ældreråd lokalt med mærkesagernes fire udfordringer

Danske Ældreråds mærkesager er blevet til med afsæt i drøftelser på fem dialogmøder med ældreråds og seniorrådsformænd og næstformænd i hele landet. Og afspejler hermed de udfordringer, som ældrerådene set over en bred kam, står overfor. Læs her, hvordan fire ældreråd allerede arbejder med nogle af de udfordringer og løsninger, ...
Læs mere

Ældre fylder ikke meget i finanslovsaftale

Selvom finanslovsaftalen for næste år prioriterer at løfte velfærden på en lang række områder, har den kun i begrænset omfang øje for at løfte velfærden for de ældre ...
Læs mere

En del af ny reserve prioriteres til de ældre

Regeringen har den 21. november 2019 indgået aftale med et bredt politisk flertal om at fordele reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet ...
Læs mere

Ældreråd sætter digitalisering på dagsordenen i kommunerne

Flere end 300 ældrerådsmedlemmer deltog den 26. november i Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference om velfærdsteknologi og digitalisering. Læs her, hvad tre ældrerådsmedlemmer tog med sig fra dagen, og hvilke overvejelser de gør sig om digitalisering ...
Læs mere

Professor: Det er nu, de teknologiske diskussioner skal tages

Teknologien kan i dag teknisk set snart gøre alt. Derfor er det mere interessant at diskutere, hvad man vil bruge teknologien til, end hvad teknologien kan. Professor Ulrik Kjær, der var oplægsholder på Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference, peger på tre teknologiske dilemmaer, som det er vigtigt at diskutere, inden ...
Læs mere

Digitalisering bør ikke være et mål i sig selv

Digitalisering og velfærdsteknologi fylder mere og mere på ældreområdet i kommunerne og det har ført mange gode ting med sig. Men nogle gange virker det som om, at digitalisering er et mål i sig selv i stedet for et middel til at opnå serviceforbedringer ...
Læs mere

Serviceforringelser på ældreområdet i hver fjerde kommune

Næste år vil ældre borgere i hver fjerde kommune opleve serviceforringelser, som følge af at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til ældreområdet i de kommunale budgetter. Det vurderer ældrerådene efter at have gennemgået kommunernes budgetter for 2020 ...
Læs mere

Ældreråd styrker lokaldemokratiet

I 2014 fik Danske Ældreråd overrakt ”Open Government Award” ved en ceremoni i FN-bygningen i New York. De internationale dommere fandt dengang, at den danske model med ældreråd er en så unik institution, at de skulle hædres med førsteprisen. I dag fem år senere lever ældrerådene stadig i bedste velgående ...
Læs mere

Kommunerne lytter til ældrerådene

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at lytte nok til borgerne. Danmarks 98 ældreråd oplever det modsatte, viser ny undersøgelse ...
Læs mere

Høringsvar er vigtige, men ældrerådene laver meget andet

Arbejdet med høringssvar er en central del af ældrerådenes virke og er stærkt medvirkende til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger lytter til ældrerådenes rådgivning. Men ældrerådene laver meget andet, viser Danske Ældreråds undersøgelse ...
Læs mere

Finanslovudspil lægger ikke op til velfærdsløft på ældreområdet

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft på ældreområdet ...
Læs mere

Mogens Rasmussen: Stort fremmøde på dialogmøder

De seneste uger har omkring 200 ældrerådsformænd, -næstformænd og medlemmer af Danske Ældreråds bestyrelse hen over fem dialogmøder i hele landet drøftet, hvilke udfordringer ældreområdet og ældrerådene står overfor i kommunerne ...
Læs mere

Den nye økonomiaftale er et skridt i den rigtige retning

Den nye kommuneøkonomiaftale, som regeringen og KL præsenterede i starten af september, er et skridt i den rigtige retning mod at sætte en stopper for udhulingen af ældreområdet. Men de fleste kommuner vil stadig ikke have råd til at løfte servicen ...
Læs mere

Magnus Heunicke: Mere tid til omsorg og pleje af vores ældre

Når jeg de kommende år skal være med til at finde fremtidssikrede løsninger på sundheds- og ældreområdet, så vil min tilgang være at inddrage borgere, organisationer og medarbejdere, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, i dette debatindlæg ...
Læs mere

Nye afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen afgør sager, koordinerer praksis og fører tilsyn med kommunale dispositioner på blandt andet ældreområdet. Du kan her læse nogle af Ankestyrelsens seneste udtalelser og afgørelser, som kan have relevans for arbejdet i ældrerådet ...
Læs mere

Underliggende samarbejdsaftaler er afgørende for fremtidens nære sundhedsvæsen

De overordnede sundhedsaftaler er netop godkendt i de fem regioner. Det er nu ældrerådene har mulighed for at påvirke de underliggende, detaljerede samarbejdsaftaler, som skal gælde imellem landets regioner, kommuner, almen praksis og andre aktører på sundhedsområdet ...
Læs mere

Danmarks Apotekerforening: Dosispakket medicin giver overblik

Flere ældreråd oplever, at der indføres dosispakket medicin på kommunens plejehjem. Danmarks Apotekerforening skriver i dette indlæg om fordelene og om reglerne for tilskud ...
Læs mere

Danske Ældreråd håber økonomiaftale kan stoppe udhulingen af ældreområdet

Danske Ældreråd ser den nye kommuneøkonomiaftale som et skridt i den rigtige retning mod at sætte en stopper for udhulingen af ældreområdet ...
Læs mere

Sådan kan kvaliteten i nattevagtsdækningen forbedres

Efter forslag fra ældrerådet i Favrskov Kommune har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt nattevagtsdækningen i kommunen. I undersøgelsen kan andre ælderåd finde inspiration til, hvordan deres kommune kan forbedre dækningen ...
Læs mere

Alder Bedst-bevægelsen vil gøre det nemmere for ældre at hjælpe andre

Horsens Kommune, ældrerådet, foreninger og frivillige har sammen skabt en bevægelse, der gør det nemmere for ældre borgere at være noget for hinanden ...
Læs mere

Ældrerådet i Aarhus kæmper for ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise

En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise ...
Læs mere

Det lovede partierne til ældre under valgkampen

Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF og Enhedslisten var under folketingsvalget alle ude med løfter om flere ressourcer til ældreområdet ...
Læs mere

Økonomiforhandlinger er udskudt

Finansministeriet har meddelt, at processen for forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver forsinket og noget anderledes end normalt ...
Læs mere

2019 er sidste år, hvor værdighedsmilliarden udmøntes som pulje

Når værdighedsmilliarden fra år 2020 overgår til at være en del af det samlede bloktilskud i kommunerne, er det væsentligt, at ældrerådene er opmærksomme på, at midlerne fortsat anvendes til en værdig ældrepleje ...
Læs mere

Mogens Rasmussen: Det er nu ældreplejen skal have et løft

Danmark har fået en ny regering, der klart har meldt ud, at den vil en føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Og vi ser frem til, at se om løfterne om ekstra milliarder til ældreområdet bliver til virkelighed ...
Læs mere

Danske Ældreråd hilser regeringens velfærdsplaner velkomne

Ældreområdet er under stort pres. Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at den nye regering vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre ...
Læs mere

Danske Ældreråd var med på Folkemødet på Bornholm

Skærmbesøg i hjemmeplejen, det gode ældreliv og kommunernes pressede økonomi, var nogle af de emner som Danske Ældreråd fik debatteret på årets Folkemøde på Bornholm ...
Læs mere

Politikerne skal holdes fast på deres velfærdsløfter

Debatlyst og stort engagement. Det var kendetegnede for Danske Ældreråds velbesøgte repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 29. og 30 april på Hotel Nyborg Strand ...
Læs mere

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer ...
Læs mere

Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn vinder Ældrerådenes Hæderspris

Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane er netop blevet belønnet med Ældrerådenes Hæderspris 2019. Hun får prisen for sit mangeårige virke som skarp fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre borgere ...
Læs mere

Danske Ældreråd får ny formand

Mogens Rasmussen, der siden 2010 har været medlem af Middelfart Ældreråd og næstformand i Danske Ældreråd de seneste to år, er netop blevet valgt som formand for landsorganisationen Danske Ældreråd ...
Læs mere

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv ...
Læs mere

Danske Ældreråd skriver til sundhedsministeren vedr. digitalisering af sundhedskort

Danske Ældreråd har henvendt sig til sundhedsminister Ellen Trane Nørby angående en bekymring om digitalisering af det gule sundhedskort.  I brevet spørger Danske Ældreråd Ellen Trane Nørby, hvordan forslaget stiller de 20 procent af borgerne, der ikke forventes at ville kunne bruge et digitalt sundhedskort og som i høj grad er ...
Læs mere

Tal for hjemmehjælp overrasker ikke ældrerådene

VIVE har i dag udgivet en rapport om, hvor mange ældre, der modtager praktisk hjemmehjælp, og det er især tallene for hjemmehjælpen til de svageste ældre, der springer i øjnene. Ældrerådene, som sidder som høringspart på de kommunale budgetter, er ikke overraskede over tallene. VIVE’s undersøgelse viser, at færre ældre ...
Læs mere

Danske Ældreråd: Rengøring hver 5. uge er ikke nok

Ældreminister Thyra Frank har i denne uge bedt Ankestyrelsen se på, om et kommunalt serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er lovligt. Sagen blev i første omgang rejst af ældrerådet i Assens Kommune og viser ældrerådenes vigtige rolle som borgernes vagthund. Rengøring hver femte uge og ingen ...
Læs mere

Positive takter i regeringens udspil – men husk de ældre

Regeringen kom den 18. januar med sit længe ventede udspil til en sundhedsreform. Danske Ældreråd var onsdag den 30. januar inviteret til møde med ministeren for offentlig innovation og sundhedsministeren for at drøfte udspillet. Med til mødet var også Alzheimerforeningen og ÆldreSagen. Danske Ældreråd er enig i afsættet for regeringens ...
Læs mere

Danske Ældreråd: Positivt at lovforslag trækkes tilbage

Ældreminister Thyra Frank meddelte torsdag, at hun trækker lovforslaget om at fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen tilbage. Tilbagetrækningen sker efter, at Danske Ældreråd har gjort ministeren opmærksom på det problematiske i lovforslaget. Danske Ældreråds landsformand kalder beslutningen for en sejr for nærdemokratiet.”Det har hele tiden ...
Læs mere

Så fik Danmark et udspil til en ny sundhedsreform

Efter måneders ventetid præsenterede regeringen onsdag morgen på et pressemøde i Statsministeriet deres udspil til en sundhedsreform. Udspillet indeholder både større forandringer af styringen af sundhedsvæsenet og mere konkrete forslag om blandt andet patientrettigheder. Med udspillet lægger regeringen op til en helt ny organisering af sundhedsvæsenet: Ny struktur for sundhedsvæsnetDet ...
Læs mere