**********************************************************

Juli 2013

**********************************************************

Med tillid og tryghed rummer velfærdsteknologi og rehabilitering nye muligheder for ældre.

DANSKE ÆLDRERÅD mener, at Hjemmehjælpskommissionens netop publicerede rapport rummer potentiale for nye tiltag til gavn for borgerne.

**********************************************************

Juni 2013

**********************************************************

Bestyrelsen for DANSKE ÆLDRERÅD konstitueret.

**********************************************************

Maj 2013

**********************************************************

Bent Aa. Rasmussen er ny formand for DANSKE ÆLDRERÅD

Ved DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde den 15. maj er Bent Aa. Rasmussen valgt som ny formand for en toårig periode. Han overtager roret efter Kirsten Feld, som har været formand i syv år. Som formand for Ældrerådet i Svendborg og medlem af bestyrelsen for DANSKE ÆLDRERÅD siden 2007 har han allerede indgående kendskab til det arbejde, han kaster sig over.
Om valget til formand udtaler han: “Jeg er glad for den tillid, som jeg har fået vist, og vil gøre mit bedste for at leve op til den.” Bent Aa. Rasmussen udtrykker også ønske om at arbejde for, at DANSKE ÆLDRERÅD fortsat vil være en uundværlig medspiller i dansk ældrepolitik. Han siger: “Det er vores opgave i Danske Ældreråd at tage medansvar og dermed få indflydelse på, hvordan fremtidens ældrepolitik skal formes. Og det gælder både på landsplan og bestemt også i kommunerne og regionerne. Det særdeles vigtigt, at DANSKE ÆLDRERÅD også er en vigtig medspiller for KL, Danske Regioner samt offentlige og halvoffentlige organisationer.

 

Ældrerådenes Hæderspris

Mangeårig formand for Lemvig Ældreråd, Villy Christensen er modtager af Ældrerådenes Hæderspris 2013.Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af 400 ældrerådsmedlemmer på DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand den 15. maj 2013. Villy Christensen har fået prisen som en anerkendelse af sit mangeårige og utrættelige arbejde for at skabe holdbare organisationsstrukturer til at sikre ældrerådenes fortsatte arbejde. Han har også været med til at udvikle DANSKE ÆLDRERÅD.

**********************************************************

April 2013

**********************************************************

DANSKE ÆLDRERÅD partner i ny kampagne om demens

Socialstyrelsen har lanceret kampagnen “Aktiv med demens”, hvor bl.a. DANSKE ÆLDRERÅD er partner. Socialstyrelsens kampagne henvender sig til alle de danskere, som i klubber, foreninger og gennem fritidsaktiviteter er i kontakt med mennesker med demens, og som kan hjælpe dem til at bevare et aktivt liv.

85.000 mennesker i Danmark lever med en demenssygdom. Hvert år får 15.000 danskere sygdommen demens, og tallet forventes at stige, som befolkningen bliver ældre. I 2040 vil dobbelt så mange danskere som i dag have diagnosen demens. Næsten 400.000 danskere er i nærmeste familie med en person, som har en demenssygdom. Alzheimerforeningen vurderer, at knap en million danskere kender et menneske med demens.

Social isolation og passivitet er en hyppig følgesvend til demens, fordi mennesker med demens kan have svært ved at overskue og gennemføre de aktiviteter, der ellers i mange år har givet livet værdi. Mennesker med demens har brug for et aktivt fritidsliv. Det øger livskvaliteten og kan være en faktor for, at de bevarer et højere funktionsniveau længere. Foreninger og klubber spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at fastholde mennesker med demens i deres aktiviteter. Deres accept og støtte gør, at medlemmer med demens fortsætter med at dyrke deres interesser længere.

**********************************************************

**********************************************************

Marts 2013

**********************************************************

Valgpjece

DANSKE ÆLDRERÅD har udarbejdet en valgpjece til Ældrerådsvalg (Seniorrådsvalg) – lige til at printe ud og benytte sammen med rådenes eget valgmateriale. Pjecen kan foldes og kan stå f.eks. på borgerservice, biblioteker, dagcentre, plejehjem og andre steder. Den kan selvfølgelig også deles ud til møder og gives til de lokale ældreforeninger. Pjecen ligger i en PDF-fil. Til ældre-/seniorråd, der ønsker at lave egen valgpjece, er der udarbejdet en wordfil med samme tekst. De vedhæftede billeder må gerne benyttes, blot I skriver, at billederne er taget af Maj Skibstrup.

Handleplan til ældrerådsvalg

fra Høje-Taastrup Seniorråd til andre ældre-/seniorråds inspiration er nu på hjemmesiden. Her findes også en samling af andre planer ifb. ældreråd.

 

**********************************************************

Februar 2013

**********************************************************

Studietur til Bruxelles

Til medlemmer af Ældre- og Seniorråd

I anledning af EU-Ældreråret sidste år arrangerede DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med FIC (Fagligt Internationalt Center) en EU-studietur til Bruxelles. Studieturen blev en succes med 24 deltagere fra 9 ældre- og seniorråd.

DANSKE ÆLDRERÅD og FIC har derfor valgt at udbyde en tilsvarende studietur fra d. 16. – 18. september 2013

Tilmeldingsfrist den 31.maj 2013. Tilmeldingen til studieturen sker gennem FIC til evy.olsen@fic.dk

Program og begrundelser for hvorfor en sådan tur er relevant at deltage i for medlemmer af ældre- og seniorråd er vedhæftet.

Birthe Funk – formand for ældrerådet i Lollands Kommune – var deltager  på turen i 2012 og skriver følgende:

Studietur til Bruxelles med FIC og DANSKE ÆLDRERÅD.

 Vi var 2 medlemmer af Ældreråd Lolland, der fik bevilget denne tur i november 2012.

 Det kan kun anbefales at deltage, da vi fik et rigtig godt indblik i dele af EU systemet, der blev noget mere nærværende.

Vi var ældrerådsrepræsentanter fra en række kommuner, og som sædvanlig er ikke mindst samværet og samtalen mellem deltagerne også rigtig hyggeligt og oplysende. 

Bortset fra en enkelt politiker, så blev vi informeret af en række meget velformulerende embedsmænd og fik et indblik et mange af de sager, man beskæftiger sig med, herunder den omsiggribende flyttevirksomhed mellem Bruxelles og Strasbourg, der er indskrevet i traktaten !! 

Vi blev rigtig godt modtaget og behandlet og fik en fin rundvisning til de forskellige tilholdssteder, der var præget af byggerod bl.a. som følge af udvidelserne med de nye lande, som en af vore tidligere statsministrere er så stolt af.

 Hvis man ikke er udpræget tilhænger af EU systemet, så oplevede jeg, at de meget engagerede embedsmænd kunne påvirke ens medbragte holdninger. Det krævede nogen eftertænksomhed at blive helt nøgtern igen. 

Der var valgt et velbeliggende og godt hotel og forplejningen var rigtig god. 

Efterfølgende valgte jeg at abonnere på nyhedsbrevet, så man kan følge lidt bedre med også selvom jeg har en alder, hvor jeg kan huske bombardementet af Bornholm under 2. verdenskrig. 

Så er der mulighed for at få bevilget en studietur, så benyt chancen.

Birthe Funk,

Ældreråd Lolland 

Venlig hilsen

Marianne Lundsgaard

Sekretariatsleder

 

Repræsentantskabsmøde 2013

Indkaldelse og tilmelding er på hjemmesiden.

  • Læs mere her.

 

Årsberetninger 2012

fra Glostrup Seniorråd, Kalundborg Ældreråd, Middelfart Ældreråd, Norddjurs Ældreråd og Vesthimmerlands Ældreråd ligger nu på hjemmesiden.